Saints


Saint Eligius

Please or start a free trial to access this content.

Eligius

Or Eloi. Bishop of Noyon-Tournai, founded several monasteries, d. 660