Adventure Catechism Lezzjoni 17 -X’inhi l-Magħmudija?

Avatar
Total : 5
Remaining : 5
Correct : 0
Incorrect : 0
Quizzes

Minn xiex teħlisna l-Magħmudija?

Mill-ħabs
Mit-tbatija
Mid-dnub
Mill-għarqa

Xi nsiru meta nitgħammdu?

Ulied Alla
Membri tal-Knisja
Mingħajr dnub
Dawn kollha t'hawn fu

Biex niġu mgħammda?

Ilma
Trab
Xemgħat
Fjuri

Wara li xi ħadd jitgħammed, biex jidilku l-qassis?

Inbid
Żejt tal-Griżma
Żejt tal-magna
Rużarju

It-trabi biss jistgħu jitgħammdu.

Veru
Falz

School:


Name:

Minn xiex teħlisna l-Magħmudija?

Xi nsiru meta nitgħammdu?

Biex niġu mgħammda?

Wara li xi ħadd jitgħammed, biex jidilku l-qassis?

It-trabi biss jistgħu jitgħammdu.

Related Lessons