THIS MONTH ONLY: FREE CURRICULUM BOOKS with your Annual CatholicBrain Subscription. Upgrade now Register Now

Adventure Catechism Lezzjoni 17 -X’inhi l-Magħmudija?

Drag and drop the answers to the blanks in the question to play the game...

Avatar
Total Attempts : 0
Correct Answers : 0
Blanks Remaining : 0
Failed Attempts : 0
Fill In The Blanks

1. Il-Magħmudija tnaddafna mid-dnubiet kollha, inkluż id-{{2fill}} {{2fill}}.

2. Il-Magħmudija timliena bil-{{2fill}} li Tqaddes, u {{2fill}} jaqsam il-ħajja tiegħu magħna.

3. Il-Magħmudija tagħmilna parti mill-Knisja {{2fill}} u {{2fill}} Alla.

4. Normalment in-nies jiġu mgħammda minn {{2fill}}, iżda f’emerġenza, kulħadd jista’ jgħammed.

5. Meta n-nies jitgħammdu, jiġu mgħaddsa fl-{{2fill}}, jew inkella dan jitqiegħed fuq rashom.

6. Il-{{2fill}} hija l-ewwel sagrament li n-nies jirċievu.

Answer Options
ilma
dnub oriġinali
Magħmudija
Kattolika, wlied
Grazzja, All
qassis

Related Programs