Adventure Catechism Lezzjoni 15 -X’inhuma l-Anġli?

Avatar
Total : 5
Remaining : 5
Correct : 0
Incorrect : 0
Quizzes

Liema minn dawn mhijiex vera dwar l-an?li?

L-an?li huma ta' vera
L-an?li m?g?andhomx ?isem
L-an?li xi drabi jidhru lin-nies
L-an?li huma nies li mietu

X'jg?idu ta' spiss l-an?li lin-nies meta jidhrulhom?

"G?andi l-?u?"
"Inti se tkun re"
"Tib?ax"
"Mur lejn pajji? ie?or"

Xi tfisser il-kelma "an?lu"?

G?andu l-?wiena?
Messa??ier
Vendikatur
Isalva lin-nies mill-mewt

Liema minn dawn mhuwiex isem ta' Arkan?lu li nafu?

Mikiel
Lazzru
Rafel
Gabrije

A?na kollha g?andna An?li Kustodji.

Veru
Falz

School:


Name:

Liema minn dawn mhijiex vera dwar l-an?li?

X'jg?idu ta' spiss l-an?li lin-nies meta jidhrulhom?

Xi tfisser il-kelma "an?lu"?

Liema minn dawn mhuwiex isem ta' Arkan?lu li nafu?

A?na kollha g?andna An?li Kustodji.

Related Lessons