Adventure Catechism Lezzjoni 15 -X’inhuma l-Anġli?

Drag and drop the answers to the blanks in the question to play the game...

Avatar
Total Attempts : 0
Correct Answers : 0
Blanks Remaining : 0
Failed Attempts : 0
Fill In The Blanks

1. Kulħadd għandu Anġlu {{2fill}}.

2. Mikiel, Gabrijel, u Rafel huma tlieta mill-{{2fill}}.

3. Meta l-anġli jidhru lin-nies, ħafna drabi jgħidulhom biex ma {{2fill}}.

4. Għalkemm l-anġli jinsabu madwarna, aħna normalment ma narawhomx għax huma {{2fill}}.

5. Il-kelma “anġlu” tfisser {{2fill}}.

6. L-anġli huma {{2fill}} puri, għalhekk m’għandhomx {{2fill}}.

7. Alla ħalaq l-{{2fill}} saħansitra qabel ma ħalaq lil Adam u Eva.

Answer Options
Kustodju
anġli
inviżibbli
jibżgħux
Arkanġli
spirti, ġisem
messaġġier

Related Lessons