Adventure Catechism Lezzjoni 06 - X’inhi l-Bibbja?

Drag and drop the answers to the blanks in the question to play the game...

Avatar
Total Attempts : 0
Correct Answers : 0
Blanks Remaining : 0
Failed Attempts : 0
Fill In The Blanks

1. Ħafna partijiet mill- {{2fill}} nsibuhom fil-Bibbja.

2. L- {{2fill}} hi kelma oħra għall-Bibbja.

3. Il-Bibbja tgħidilna ħafna affarijiet dwar {{2fill}} qabel ma twieled.

4. Dawk li kitbu l-Bibbja kienu {{2fill}} mill-Ispirtu s-Santu.

5. It- {{2fill}} jgħidilna dwar il-ħajja ta’ Ġesù u dwar kif Alla mexa magħna minn dak iż-żmien.

6. It- {{2fill}} jgħidilna dwar kif Alla mexa mal-poplu tiegħu qabel it-twelid ta’ Ġesù.

7. Il- {{2fill}} hi l- {{2fill}} ta’ Alla.

Answer Options
Ġesù
ispirati
Iskrittura
Quddiesa
Bibbja, kelma
Testment il-Ġdid
Testment il-Qadim

Related Lessons