Adventure Catechism Lezzjoni 06 - X’inhi l-Bibbja?

Avatar
Total : 5
Remaining : 5
Correct : 0
Incorrect : 0
Quizzes

X’inhi l-Bibbja?

Ktieb bħall-oħrajn
Il-Kelma ta’ Alla
Ktieb b’regoli tal-Knisja
Ktieb tal-istorja għall-iskola

Liema huma ż-żewġ taqsimiet prinċipali tal-Bibbja?

It-Testment il-Qadim u t-Testment il-Ġdid
L-Istejjer u l-Ittri
Il-Kelma ta’ Alla u l-Kelma tal-Bniedem
Il-paġni l-ħomor u l-paġni s-suwed

Min nebbaħ lin-nies biex jiktbu l-Bibbja?

Il-ġenituri tagħhom
L-għalliema tagħhom
L-Ispirtu s-Santu
Il-kantanti favoriti tagħhom

Liema minn dawn huma fil-Bibbja

L-istorja tal-Poplu ta’ Alla
Għanjiet ta’ tifħir
Stejjer dwar il-ħajja ta’ Ġesù
Dawn kollha t’hawn fuq

Ħafna mit-talbiet li ngħidu u l-kliem tal-Quddiesa jinsabu fil-Bibbja.

Veru
Falz

School:


Name:

X’inhi l-Bibbja?

Liema huma ż-żewġ taqsimiet prinċipali tal-Bibbja?

Min nebbaħ lin-nies biex jiktbu l-Bibbja?

Liema minn dawn huma fil-Bibbja

Ħafna mit-talbiet li ngħidu u l-kliem tal-Quddiesa jinsabu fil-Bibbja.

Related Lessons