Adventure Catechism Lezzjoni 31 - X'inhi l-Quddiesa?

Avatar
Total : 5
Remaining : 5
Correct : 0
Incorrect : 0
Quizzes

Għal liema qari mill-Bibbja nqumu bilwieqfa waqt il-Quddiesa?

It-Testment il-Qadim
Is-Salm
L-Evanġelju
Dawn kollha t'hawn fuq

X'jissejjaħ it-tagħlim li jagħti l-qassis wara l-Evanġelju waqt il-Quddiesa?

L-Omelija
Is-Salm
Il-Liturġija tal-Ewkaristija
Il-Kredu

Il-Quddiesa ilha tiġi ċċelebrata sa mill-bidu tal-Knisja, 2000 sena ilu.

Veru
Falz

F'liema pożizzjoni nkunu waqt il-konsagrazzjoni tal-Ewkaristija?

Bilwieqfa
Bilqiegħda
Għarkopptejna
Mimdudin

Wara l-Quddiesa, ma jkollniex iktar xogħol x'nagħmlu għal Alla sal-Ħadd ta' wara.

Veru
Falz

School:


Name:

Għal liema qari mill-Bibbja nqumu bilwieqfa waqt il-Quddiesa?

X'jissejjaħ it-tagħlim li jagħti l-qassis wara l-Evanġelju waqt il-Quddiesa?

Il-Quddiesa ilha tiġi ċċelebrata sa mill-bidu tal-Knisja, 2000 sena ilu.

F'liema pożizzjoni nkunu waqt il-konsagrazzjoni tal-Ewkaristija?

Wara l-Quddiesa, ma jkollniex iktar xogħol x'nagħmlu għal Alla sal-Ħadd ta' wara.

Related Lessons