Adventure Catechism Lezzjoni 30 - X’inhi Vokazzjoni?

Avatar
Total : 5
Remaining : 5
Correct : 0
Incorrect : 0
Quizzes

X'inhi vokazzjoni?

Xogħol
Sejħa
Post fejn tgħix
Vjaġġ il-Hawaii

Liema minn dawn huwa eżempju ta' vokazzjoni reliġjuża?

Tabib
Ġenitur
Għalliem
Soru

Iż-żwieġ huwa vokazzjoni.

Veru
Falz

Liema kelma tfisser nistaqsu u niskopru x'inhi l-vokazzjoni tagħna minn Alla?

Deċiżjoni
Seminarju
Dixxerniment
Għażla

Liema vokazzjoni Alla jsejjaħ lil kulħadd għaliha?

Il-ħajja reliġjuża
Il-ħajja miżżewġa
Il-ħajja single
Il-qdusij

School:


Name:

X'inhi vokazzjoni?

Liema minn dawn huwa eżempju ta' vokazzjoni reliġjuża?

Iż-żwieġ huwa vokazzjoni.

Liema kelma tfisser nistaqsu u niskopru x'inhi l-vokazzjoni tagħna minn Alla?

Liema vokazzjoni Alla jsejjaħ lil kulħadd għaliha?

Related Lessons