Adventure Catechism Lezzjoni 29 - X’inhuma l-Beatitudnijiet?

Avatar
Total : 5
Remaining : 5
Correct : 0
Incorrect : 0
Quizzes

Il-Beatitudnijiet jgħallmuna kif inkunu:

Kuntenti
Qaddisa
Qaddisin
Dawn kollha t'hawn fuq

Kull Beatitudni tagħmel __________.

Wegħda
Ċajta
Kastig
L-ebda waħda minn t'hawn fuq

X'barka jirċievu dawk li huma safja f’qalbhom?

Jaraw 'l Alla
Jissejħu dawk li jġibu l-paċi
Ikunu mfarrġa
Il-profeti ma jaħqruhomx

X'barka jirċievu dawk li jħennu?

Ikollhom il-ġuħ għas-sewwa
Jaraw 'l Alla
Alla jkun ħanin magħhom
Huma jbatu għal Ġesù

Għaliex Ġesù jgħidilna nifirħu meta nies oħra jgħadduna minn tbatija minħabba fih?

Għax ħaqqna
Għax imbagħad inpattuhielhom
Għax insiru famużi
Għax ħlasna huwa fis-smewwiet

School:


Name:

Il-Beatitudnijiet jgħallmuna kif inkunu:

Kull Beatitudni tagħmel __________.

X'barka jirċievu dawk li huma safja f’qalbhom?

X'barka jirċievu dawk li jħennu?

Għaliex Ġesù jgħidilna nifirħu meta nies oħra jgħadduna minn tbatija minħabba fih?

Related Lessons