Adventure Catechism Lezzjoni 28 - X’inhuma l-Griżma tal-Morda u n-Novissmi?

Avatar
Total : 5
Remaining : 5
Correct : 0
Incorrect : 0
Quizzes

Il-Bibbja lil min tgħidilna li għandna nsejħu biex jidilku lil dawk li jkunu morda ħafna?

Tabib
Ommhom
L-ikbar ħabib tagħhom
Qassis

Meta persuna tirċievi l-Griżma tal-Morda, x'tirċievi wkoll?

Il-flus
Il-maħfra tad-dnubiet
Vokazzjoni ġdida
Is-sagrament tal-Griżma tal-Isqof

Il-Griżma tal-Morda dejjem tfejjaq lill-persuna marida mill-mard tagħha.

Veru
Falz

Il-Griżma tal-Morda dejjem tagħti l-grazzja lill-persuna marida.

Veru
Falz

Fejn tmur persuna, għal ċertu żmien, meta tmut fi ħbiberija ma' Alla imma ma tkunx għadha lesta għall-Ġenna?

L-Infern
Il-Purgatorju
Il-Ġenna ż-Żgħira
Chicago

School:


Name:

Il-Bibbja lil min tgħidilna li għandna nsejħu biex jidilku lil dawk li jkunu morda ħafna?

Meta persuna tirċievi l-Griżma tal-Morda, x'tirċievi wkoll?

Il-Griżma tal-Morda dejjem tfejjaq lill-persuna marida mill-mard tagħha.

Il-Griżma tal-Morda dejjem tagħti l-grazzja lill-persuna marida.

Fejn tmur persuna, għal ċertu żmien, meta tmut fi ħbiberija ma' Alla imma ma tkunx għadha lesta għall-Ġenna?

Related Lessons