Adventure Catechism Lezzjoni 27 - X’inhu s-Sagrament tal-Ordni Sagri?

Avatar
Total : 5
Remaining : 5
Correct : 0
Incorrect : 0
Quizzes

Min qed jagħmel ir-rwol tal-Appostli llum?

L-isqfijiet
L-għalliema tal-iskola
Il-mużiċisti
Id-djakni

Min jista' jikkonsagra l-Ewkaristija jew jaħfer id-dnubiet fil-Qrar?

Persuna qaddisa
Persuna intelliġenti
Persuna bieżla
Qassis

Liema minn dawn jista' jkun miżżewweġ?

Isqof
Qassis
Djaknu
Il-Papa

X'ma jistax jordna s-Sagrament tal-Ordni Sagri?

Isqof
Qassis
Djaknu
?wie?

Huwa Alla li jsejja? lil xi r?iel biex isiru qassisin.

Veru
Falz

School:


Name:

Min qed jagħmel ir-rwol tal-Appostli llum?

Min jista' jikkonsagra l-Ewkaristija jew jaħfer id-dnubiet fil-Qrar?

Liema minn dawn jista' jkun miżżewweġ?

X'ma jistax jordna s-Sagrament tal-Ordni Sagri?

Huwa Alla li jsejja? lil xi r?iel biex isiru qassisin.

Related Lessons