Adventure Catechism Lezzjoni 25 - X’inhuma l-Virtujiet?

Avatar
Total : 5
Remaining : 5
Correct : 0
Incorrect : 0
Quizzes

X'inhi virtù?

Ħila li tgħinna nagħmlu ħafna flus
Ħila ta' qassis jew soru
Talent li tkun mużiċist tajjeb ħafna
Drawwa qaddisa

Liema minn dawn mhuwiex virtù kardinali?

Għaqal
Ġustizzja
Intelliġenza
Temperanza

Liema virtù tfisser temmen f'Alla u f'dak kollu li rrivelalna?

Fidi
Tama
Qawwa
Temperanza

Liema virtù tfisser tħobb lil Alla u tħobb lil għajrek?

Ġustizzja
Imħabba
Għaqal
Ġentilezza

Minħabba liema virtù aħna nafdaw fil-wegħda ta' Alla tal-Ġenna lil dawk li jemmnu fih?

Fidi
Imħabba
Ġustizzja
Tama

School:


Name:

X'inhi virtù?

Liema minn dawn mhuwiex virtù kardinali?

Liema virtù tfisser temmen f'Alla u f'dak kollu li rrivelalna?

Liema virtù tfisser tħobb lil Alla u tħobb lil għajrek?

Minħabba liema virtù aħna nafdaw fil-wegħda ta' Alla tal-Ġenna lil dawk li jemmnu fih?

Related Lessons