Adventure Catechism Lezzjoni 22 - X'inhu l-Att tal-Indiema?

Avatar
Total : 5
Remaining : 5
Correct : 0
Incorrect : 0
Quizzes

X'inhi ndiema?

Tkun kburi
Ma tagħmilx dnub
Jiddispjaċik
Tgħaġġel meta tgħid it-talb

Kif għandna nitolbu l-Att tal-Indiema?

Ngħaġġlu kemm nistgħu
Bil-mod kemm nistgħu
Bi kburija
B'umiltà

X'kellha ħażin it-talba tal-Fariżew fil-parabbola?

Kien qed jitkabbar
Kien fit-tempju
Kien isum darbtejn fil-ġimgħa
Kien midne

Fil-parabbola, min mar id-dar bil-maħfra ta' Alla?

Il-Fariżew
Ir-raġel umli
Ħadd
It-tnejn li huma

X'qal Ġesù li jiġrilu min jitkabbar (jiftaħar)?

Jitkabbar
Isir sinjur
Imur jitlob it-tempju
Jiċċekken

School:


Name:

X'inhi ndiema?

Kif għandna nitolbu l-Att tal-Indiema?

X'kellha ħażin it-talba tal-Fariżew fil-parabbola?

Fil-parabbola, min mar id-dar bil-maħfra ta' Alla?

X'qal Ġesù li jiġrilu min jitkabbar (jiftaħar)?

Related Lessons