Adventure Catechism Lezzjoni 14 - X’inhi l-Immakulata Kunċizzjoni?

Avatar
Total : 5
Remaining : 5
Correct : 0
Incorrect : 0
Quizzes

X’sejħilha l-anġlu Gabrijel lil Marija?

Marija
Mimlija bil-Grazzja
Arka tar-Rabta
Omm Alla

X’titlu tagħti l-Knisja lil Marija?

L-Arka tar-Rabta
L-Arka ta’ Noè
Twelid Immakulat
Kunċizzjoni Irreżistibbli

X’kien fiha l-Arka tar-Rabta tat-Testment il-Qadim?

It-tavli tal-Għaxar Kmandamenti
Manna
Il-bastun tal-qassis Aaron
Dawn kollha t’hawn fuq

Meta kellha d-dnub Marija?

Meta ġiet ikkonċeputa
Meta twieldet
Meta kienet adolexxenti
Qatt

Lil min dehret Marija fi Franza, fl-1858?

Bernadette
Gabrijel
Juan Diego
Papa Ġwanni Pawlu II

School:


Name:

X’sejħilha l-anġlu Gabrijel lil Marija?

X’titlu tagħti l-Knisja lil Marija?

X’kien fiha l-Arka tar-Rabta tat-Testment il-Qadim?

Meta kellha d-dnub Marija?

Lil min dehret Marija fi Franza, fl-1858?

Related Lessons