Adventure Catechism Lezzjoni 37 - X’inhi l-Knisja Domestika?

Avatar
Total : 5
Remaining : 5
Correct : 0
Incorrect : 0
Quizzes

Meta Ġesù kellu 12-il sena u ntilef, fejn sabuh Marija u Ġużeppi?

Fl-għelieqi
Fit-Tempju
Mal-ġirien tagħhom
Il-bandli

Għalkemm Ġesù kien Alla, kien jobdi lil Marija u Ġużeppi.

Veru
Falz

Min huma l-membri tal-Familja Mqaddsa?

Abraham, Iżakk, Ġakobb
Pietru, Ġakbu, Ġwanni
Ġesù, Marija, Ġużeppi
Il-Missier, l-Iben, l-Ispirtu s-Santu

Familja Nisranija kif għandha tkun knisja domestika?

Iqimu lil Alla flimkien
Jikbru fil-fidi
Jaqdu lil Alla, lil xulxin, u lill-komunità
Dawn kollha t'hawn fuq

Il-familji Nsara għandhom jiffukaw fuqhom infushom, imma m'għandhomx għalfejn jieħdu ħsieb lil ħaddieħor.

Veru
Falz

School:


Name:

Meta Ġesù kellu 12-il sena u ntilef, fejn sabuh Marija u Ġużeppi?

Għalkemm Ġesù kien Alla, kien jobdi lil Marija u Ġużeppi.

Min huma l-membri tal-Familja Mqaddsa?

Familja Nisranija kif għandha tkun knisja domestika?

Il-familji Nsara għandhom jiffukaw fuqhom infushom, imma m'għandhomx għalfejn jieħdu ħsieb lil ħaddieħor.

Related Lessons