THIS MONTH ONLY: FREE CATECHISM AND BIBLE BOOKS with CatholicBrain Annual Subscription. Upgrade nowSign Up

Adventure Catechism Lezzjoni 36 - X'inhi x-Xirka tal-Qaddisin?

Avatar
Total : 5
Remaining : 5
Correct : 0
Incorrect : 0
Quizzes

Bħala membri tal-familja ta' Alla, aħna magħqudin flimkien.

Veru
Falz

Il-persuni kollha fil-Ġenna huma __________.

Qassisin
Qaddisin
Martri
Tfal

Fejn tinsab ix-Xirka tal-Qaddisin?

Fil-Ġenna
Fid-dinja
Fil-Purgatorju
Dawn kollha t'hawn fuq

Il-Qaddisin fil-Ġenna jistgħu jgħinuna bit-talb tagħhom.

Veru
Falz

Inti nħlaqt biex tkun qaddis.

Veru
Falz

School:


Name:

Bħala membri tal-familja ta' Alla, aħna magħqudin flimkien.

Il-persuni kollha fil-Ġenna huma __________.

Fejn tinsab ix-Xirka tal-Qaddisin?

Il-Qaddisin fil-Ġenna jistgħu jgħinuna bit-talb tagħhom.

Inti nħlaqt biex tkun qaddis.

Related Lessons