Adventure Catechism Lezzjoni 35 - X'inhu l-Avvent?

Avatar
Total : 5
Remaining : 5
Correct : 0
Incorrect : 0
Quizzes

L-Avvent jg?inna nippreparaw spiritwalment g?all-__________.

G?id
Jum tal-Qaddisin Kollha
Milied
Pentekoste

Liema huwa simbolu g?all-Avvent?

Il-girlanda tal-Avvent
Is-si?ra tal-Milied
L-elves u r-reindeers
Il-fenek tal-Avven

Liema huma l-kuluri tal-Avvent?

L-a?mar u l-a?dar
Il-vjola u r-ro?a
Ir-ro?a u l-blu
L-isfar u l-oran?jo

L-Avvent u ?-?mien tal-Milied huma ba?ikament l-istess ?a?a.

Veru
Falz

L-Avvent huwa żmien ta' ndiema.

Veru
Falz

School:


Name:

L-Avvent jg?inna nippreparaw spiritwalment g?all-__________.

Liema huwa simbolu g?all-Avvent?

Liema huma l-kuluri tal-Avvent?

L-Avvent u ?-?mien tal-Milied huma ba?ikament l-istess ?a?a.

L-Avvent huwa żmien ta' ndiema.

Related Lessons