THIS MONTH ONLY: FREE CATECHISM AND BIBLE BOOKS with CatholicBrain Annual Subscription. Upgrade nowSign Up

Adventure Catechism Lezzjoni 34 - X'inhuma l-Ġimgħa Mqaddsa U l-Għid?

Drag and drop the answers to the blanks in the question to play the game...

Avatar
Total Attempts : 0
Correct Answers : 0
Blanks Remaining : 0
Failed Attempts : 0
Fill In The Blanks

1. Aħna niċċelebraw {{2fill}} ta' Ġesù fl-Għid.

2. Ħafna nies jingħaqdu mal-Knisja fil-Quddiesa tal-{{2fill}} tal-Għid.

3. Ġesù miet fuq is-salib fil-{{2fill}}.

4. F'Ħamis ix-Xirka, Ġesù ħasel saqajn l-appostli, u tana {{2fill}}.

5. F'Ħadd il-Palm, infakkru lil Ġesù dieħel f'{{2fill}} riekeb ħmara.

6. Il-ġimgħa li twassal għall-Għid insejħulha {{2fill}}.

Answer Options
Ġimgħa l-Kbira
il-Qawmien mill-Mew
l-Ewkaristija
Ġerusalemm
l-Ġimgħa Mqaddsa
Vġili

Related Lessons