Adventure Catechism Lezzjoni 32 - X’inhu l-Kalendarju Liturġiku?

Avatar
Total : 5
Remaining : 5
Correct : 0
Incorrect : 0
Quizzes

Liema ġurnata tal-ġimgħa hija qaddisa u rridu nisimgħu Quddiesa fiha?

Il-Ħadd
It-Tnejn
L-Erbgħa
Il-Ħamis

Liema minn dawn mhijiex Ġurnata Qaddisa Kmandata?

L-Immakulata Kunċizzjoni
Il-Milied
Il-Qaddisin Kollha
Il-Jum ta' Ringrazzjament

Kull Qaddis għandu l-Ġurnata ta' __________ tiegħu jew tagħha fil-kalendarju liturġiku.

Twelid
Festa
Magħmudija
Gradwazzjoni

L-Insara għandhom jisimgħu Quddiesa u jieħdu leave mix-xogħol f’kull ġurnata ta' festa ta' Qaddis.

Veru
Falz

Il-qassisin biss jistgħu jitolbu l-Liturġija tas-Sigħat.

Veru
Falz

School:


Name:

Liema ġurnata tal-ġimgħa hija qaddisa u rridu nisimgħu Quddiesa fiha?

Liema minn dawn mhijiex Ġurnata Qaddisa Kmandata?

Kull Qaddis għandu l-Ġurnata ta' __________ tiegħu jew tagħha fil-kalendarju liturġiku.

L-Insara għandhom jisimgħu Quddiesa u jieħdu leave mix-xogħol f’kull ġurnata ta' festa ta' Qaddis.

Il-qassisin biss jistgħu jitolbu l-Liturġija tas-Sigħat.

Related Lessons