Adventure Catechism Lezzjoni 24 - X'inhuma d-Doni tal-Ispirtu s-Santu?

Avatar
Total : 5
Remaining : 5
Correct : 0
Incorrect : 0
Quizzes

Liema don tal-Ispirtu s-Santu jgħinna naraw l-affarijiet kif jarahom Alla?

Kunsill
Għerf
Pjetà
Qawwa

Liema don tal-Ispirtu s-Santu jgħinna jkollna l-kuraġġ?

Qawwa
Fehma
Pjetà
Xjenza

Liema don tal-Ispirtu s-Santu jgħinna nqimu u nuru rispett lil Alla?

Fehma
Xjenza
Kunsill
Pjetà

Liema minn dawn mhuwiex eżempju tad-don tal-biża' ta' Alla?

Nagħrfu l-qawwa u l-maestà ta' Alla, u li aħna m’aħniex daqsu
Nibżgħu li noffendu lil Alla bid-dnub għax inħobbuh
Nafu li Alla huwa Missier tajjeb, għalhekk il-konsegwenzi tad-dnub jistgħu jinkludu kastig
Nibżgħu minn Alla għax jista' jirrabja u jkun irid iweġġagħna

Liema sagrament jagħtina d-doni tal-Ispirtu s-Santu?

Iż-Żwieġ
It-Tqarbin
Il-Griżma tal-Isqof
Il-Qrar

School:


Name:

Liema don tal-Ispirtu s-Santu jgħinna naraw l-affarijiet kif jarahom Alla?

Liema don tal-Ispirtu s-Santu jgħinna jkollna l-kuraġġ?

Liema don tal-Ispirtu s-Santu jgħinna nqimu u nuru rispett lil Alla?

Liema minn dawn mhuwiex eżempju tad-don tal-biża' ta' Alla?

Liema sagrament jagħtina d-doni tal-Ispirtu s-Santu?

Related Lessons