Adventure Catechism Lezzjoni 24 - X'inhuma d-Doni tal-Ispirtu s-Santu?

Drag and drop the answers to the blanks in the question to play the game...

Avatar
Total Attempts : 0
Correct Answers : 0
Blanks Remaining : 0
Failed Attempts : 0
Fill In The Blanks

1. Il-{{2fill}} ta' Alla jg?inna nobog?du l-?sieb li xi darba nag?mlu dnub.

2. Id-don tax-{{2fill}} jg?inna nkunu nafu lil Alla, u dak li hu tajjeb u ?a?in.

3. Il-{{2fill}} tg?inna nifhmu l-misteri profondi tal-Fidi tag?na.

4. Il-{{2fill}} jg?inna nag?mlu g?a?liet tajba u nag?mlu r-rieda ta' Alla f??ajjitna.

5. Id-don tal-{{2fill}} jg?inna nqimu u nirrispettaw lil Alla.

6. Id-don tal-{{2fill}} jg?inna nag?mlu l-kura??.

7. Id-don tal-{{2fill}} jg?inna naraw l-affarijiet kif jarahom Alla.

8. Hemm seba' {{2fill}} tal-Ispirtu s-Santu.

Answer Options
fehma
doni
xjenza
qawwa
bi?a'
g?erf
pjetà
kunsill

Related Lessons