THIS MONTH ONLY: FREE CURRICULUM BOOKS with your Annual CatholicBrain Subscription. Upgrade now Register Now

Adventure Catechism Lezzjoni 23 - X'inhi l-Griżma tal-Isqof?

Avatar
Total : 5
Remaining : 5
Correct : 0
Incorrect : 0
Quizzes

Ġesù, x'qalilhom jistennew lill-Appostli f'Ġerusalemm?

Il-Missier
L-Ispirtu s-Santu
Marija
Kaxxa deheb

X'kienu kapaċi jagħmlu l-Appostli bl-għajnuna tal-Ispirtu s-Santu?

Ixerrdu l-Fidi mad-dinja kollha
Ikissru l-Imperu Ruman
Jibdew imexxu t-Tempju f'Ġerusalemm
Itiru

Min jamministra s-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof?

L-isqof
Parrinu
Il-ġenituri tagħna
Aħna namministrawh lilna nfusna

Biex jidilkek l-isqof meta tirċievi l-Griżma?

L-Ilma
Żejt tal-Griżma
Kurċifiss
Inċens

X'isem nieħdu bħala l-isem tal-konfermazzjoni tagħna?

Tal-isqof
Ta' parrinu
Tal-Ispirtu s-Santu
Ta' qaddis

School:


Name:

Ġesù, x'qalilhom jistennew lill-Appostli f'Ġerusalemm?

X'kienu kapaċi jagħmlu l-Appostli bl-għajnuna tal-Ispirtu s-Santu?

Min jamministra s-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof?

Biex jidilkek l-isqof meta tirċievi l-Griżma?

X'isem nieħdu bħala l-isem tal-konfermazzjoni tagħna?

Related Programs