THIS MONTH ONLY: FREE CURRICULUM BOOKS with your Annual CatholicBrain Subscription. Upgrade now Register Now

Adventure Catechism Lezzjoni 23 - X'inhi l-Griżma tal-Isqof?

Drag and drop the answers to the blanks in the question to play the game...

Avatar
Total Attempts : 0
Correct Answers : 0
Blanks Remaining : 0
Failed Attempts : 0
Fill In The Blanks

1. L-isqof jgħid, “Ħu s-{{2fill} tad-don tal-Ispirtu s-Santu."

2. Aħna nieħdu l-isem ta' {{2fill} meta niġu kkonfermati.

3. Il-Griżma tal-Isqof tagħmilna {{2fill} għal Alla.

4. Meta niġu kkonfermati, l-{{2fill} jidlikna biż-{{2fill} tal-Griżma.

5. Aħna nirċievu l-{{2fill} b'mod speċjali fis-Sagrament tal-{{2fill}.

6. Ġesù qal lill-{{2fill} biex jistennew f'Ġerusalemm għall-Ispirtu s-Santu.

Answer Options
siġill
qaddis
isqof, żejt
Appostli
Ispirtu s-Santu, Griżma tal-Isqof
suldati

Related Programs