Adventure Catechism Lezzjoni 21 - X’inhi Penitenza?

Avatar
Total : 5
Remaining : 5
Correct : 0
Incorrect : 0
Quizzes

Il-penitenza hija bħal meta tixtri l-maħfra.

Veru
Falz

Għaliex nagħmlu penitenza?

Biex nuru li ddispjaċiena
Biex infejqu xi ftit mill-ħsara tad-dnub
Biex nieħdu tagħlima
Dawn kollha t'hawn fuq

F’liema sagrament jagħtina penitenza l-qassis?

Il-Qrar
Il-Griżma tal-Isqof
It-Tqarbin
Il-Griżma tal-Morda

Liema huma żewġ żminijiet speċifiċi ta' penitenza?

Il-Milied u l-Għid
Iż-Żmien ta' Matul is-Sena u r-Randan
L-Avvent u r-Randan
Is-Sajf u x-Xitwa

X'affarijiet nistgħu nagħmlu bħala penitenza?

Talb
Sagrifiċċju
Azzjonijiet tajba
Dawn kollha t'hawn fuq

School:


Name:

Il-penitenza hija bħal meta tixtri l-maħfra.

Għaliex nagħmlu penitenza?

F’liema sagrament jagħtina penitenza l-qassis?

Liema huma żewġ żminijiet speċifiċi ta' penitenza?

X'affarijiet nistgħu nagħmlu bħala penitenza?

Related Lessons