Adventure Catechism Lezzjoni 21 - X’inhi Penitenza?

Drag and drop the answers to the blanks in the question to play the game...

Avatar
Total Attempts : 0
Correct Answers : 0
Blanks Remaining : 0
Failed Attempts : 0
Fill In The Blanks

1. Penitenzi tajbin jistgħu jinkludu {{2fill}}, {{2fill}} u azzjonijiet tajba.

2. Il-penitenza tista' tgħinna {{2fill}} u {{2fill}} mid-dnub tagħna.

3. Fil-Bibbja, xi nies libsu l-{{2fill}} bħala penitenza.

4. Il-penitenza ma tfissirx li nħallsu għal {{2fill}}, iżda tista' tgħinna nifhmu kemm hu gravi d-dnub.

5. Aħna nirċievu penitenza fis-Sagrament tal-{{2fill}}.

6. Alla jaf kollox, imma aħna nistgħu nuru li ddispjaċiena għal dnubietna billi nagħmlu {{2fill}}.

Answer Options
nitgħallmu, nfiqu
talb, sagrifiċċju
Qrar
maħfra
penitenza
ixkejjer

Related Lessons