Adventure Catechism Lezzjoni 19 - X’inhu l-Qrar?

Avatar
Total : 5
Remaining : 5
Correct : 0
Incorrect : 0
Quizzes

X'jagħmlilna Ġesù meta mmorru għas-Sagrament tal-Qrar?

Jagħtina kastig
Jidħaq bina
Jgħajjat magħna
Jaħfrilna

Liema huwa dnub ta' ommissjoni?

Tagħti daqqa lil xi ħadd li jdejqek
Titkellem dwar xi ħadd minn wara dahru
Ma tgħinx lil xi ħadd li għandu bżonn
Tigdeb li kissirt il-mowbajl ta' ommok

Għand min immorru għas-Sagrament tal-Qrar?

Il-ġenituri tagħna
Għalliem
Qassis
Imħallef

Wara li nqerru, xi rridu nagħmlu?

Il-penitenza tagħna
Nippruvaw nevitaw li nagħmlu dnub
Nirringrazzjaw lil Alla
Dawn kollha t’hawn fuq

Tista' ma tqerrx dnub kbir għand il-qassis jekk ikun dnub tal-mistħija ħafna.

Veru
Falz

School:


Name:

X'jagħmlilna Ġesù meta mmorru għas-Sagrament tal-Qrar?

Liema huwa dnub ta' ommissjoni?

Għand min immorru għas-Sagrament tal-Qrar?

Wara li nqerru, xi rridu nagħmlu?

Tista' ma tqerrx dnub kbir għand il-qassis jekk ikun dnub tal-mistħija ħafna.

Related Lessons