Adventure Catechism Lezzjoni 19 - X’inhu l-Qrar?

Drag and drop the answers to the blanks in the question to play the game...

Avatar
Total Attempts : 0
Correct Answers : 0
Blanks Remaining : 0
Failed Attempts : 0
Fill In The Blanks

1. Aħna jinħafru dnubietna fil-Qrar għax {{2fill}} ħallas il-prezz għalihom fuq is-salib.

2. Il-Qrar huwa wieħed mis-seba' {{2fill}}.

3. Il-qassis se jagħtina {{2fill}}, li rridu nagħmlu wara li nqerru.

4. Fil-Qrar, ngħidu t-Talba tal-{{2fill}}.

5. Qabel ma mmorru nqerru, irridu nagħmlu eżami tal-{{2fill}}.

6. Aħna nqerru dnubietna lil {{2fill}}.

7. Meta mmorru {{2fill}}, aħna nirċievu {{2fill}} għad-dnubiet kollha tagħna.

Answer Options
Ġesù
penitenza
qassis
Sagramenti
Indiema
nqerru, maħfra
kuxjenza

Related Lessons