Adventure Catechism Lezzjoni 18 -X’inhi l-Ewkaristija?

Avatar
Total : 5
Remaining : 5
Correct : 0
Incorrect : 0
Quizzes

Meta nirċievu l-Ewkaristija?

Meta nitwieldu
Fis-Sagrament tal-Qrar
Fil-Quddiesa
Meta nagħlqu sninna

Xi tfisser il-kelma Ewkaristija?

Ġesù
Ġisem
Fedeltà
Ringrazzjament

Għaliex naduraw l-Ewkaristija?

Għax tkun ġo oġġett tad-deheb
Għax tidher pura
Għax tfakkarna f'Ġesù
Għax hija Ġesù

Għal kemm wegħedna li jibqa' magħna Ġesù?

Għal 2,000 sena
Sakemm nagħlqu 21 sena
Sakemm il-Knisja tkun kbira ħafna
Għal dejjem

L-Ewkaristija hija simbolu ta' Ġesù, imma mhix vera Ġesù.

Veru
Falz

School:


Name:

Meta nirċievu l-Ewkaristija?

Xi tfisser il-kelma Ewkaristija?

Għaliex naduraw l-Ewkaristija?

Għal kemm wegħedna li jibqa' magħna Ġesù?

L-Ewkaristija hija simbolu ta' Ġesù, imma mhix vera Ġesù.

Related Lessons