Adventure Catechism Lezzjoni 18 -X’inhi l-Ewkaristija?

Drag and drop the answers to the blanks in the question to play the game...

Avatar
Total Attempts : 0
Correct Answers : 0
Blanks Remaining : 0
Failed Attempts : 0
Fill In The Blanks

1. Il-kelma Ewkaristija tfisser {{2fill}}.

2. Ġesù wiegħed li jkun mal-Knisja għal {{2fill}}.

3. Aħna nirċievu l-Ewkaristija fil-{{2fill}}.

4. Illum, il-{{2fill}} għandhom is-setgħa jikkonsagraw l-Ewkaristija.

5. Fl-Aħħar Ċena, Ġesù ta l-Ewkaristija lill-{{2fill}}.

6. Ġesù bidel il-ħobż u l-inbid f'{{2fill}} u f'{{2fill}}.

7. L-Ewkaristija hija waħda mis-seba' {{2fill}}.

Answer Options
Ġismu, Demmu
Ringrazzjament
qassisin
dejjem
Sagramenti
Appostli
Quddiesa

Related Lessons