Adventure Catechism Lezzjoni 16 -X’inhuma s-Sagramenti?

Avatar
Total : 5
Remaining : 5
Correct : 0
Incorrect : 0
Quizzes

Kemm hemm sagramenti?

Tlieta
Ħamsa
Sebgħa
Għaxra

Min tana s-sagramenti?

Il-Papa
Ġesù
Il-ġenituri tagħna
San Franġisk

Liema sagrament jagħmilna wlied Alla?

Iż-Żwieġ
L-Ordni Sagri
Il-Griżma tal-Morda
Il-Magħmudija

Liema sagramenti għandna nirċievu ta' spiss matul ħajjitna?

It-Tqarbin u l-Qrar
Il-Magħmudija u l-Griżma tal-Isqof
Il-Griżma tal-Morda u ż-Żwieġ
Il-Griżma tal-Isqof u l-Ordni Sagri

F’liema sagrament nirċievu l-Ġisem u d-Demm ta' Ġesù direttament f’ġisimna?

Iż-Żwieġ
It-Tqarbin
Il-Qrar
Il-Griżma tal-Isqof

School:


Name:

Kemm hemm sagramenti?

Min tana s-sagramenti?

Liema sagrament jagħmilna wlied Alla?

Liema sagramenti għandna nirċievu ta' spiss matul ħajjitna?

F’liema sagrament nirċievu l-Ġisem u d-Demm ta' Ġesù direttament f’ġisimna?

Related Lessons