Adventure Catechism Lezzjoni 16 -X’inhuma s-Sagramenti?

Drag and drop the answers to the blanks in the question to play the game...

Avatar
Total Attempts : 0
Correct Answers : 0
Blanks Remaining : 0
Failed Attempts : 0
Fill In The Blanks

1. Il-Griżma tal-{{2fill}} tgħinna meta jkollna mard serju.

2. In-nies jiżżewġu fis-sagrament taż-{{2fill}}.

3. Meta raġel isir qassis, huwa jirċievi l-{{2fill}} {{2fill}}.

4. Id-dnubiet tagħna jinħafru fis-sagrament tal-{{2fill}}.

5. L-Ispirtu s-Santu jiġi għandna b’mod speċjali fis-sagrament tal-Griżma tal-{{2fill}}, u jikkompleta l-grazzja li rċevejna fil-Magħmudija.

6. Aħna nirċievu l-Ġisem u d-Demm ta’ Ġesù fis-sagrament tat-{{2fill}}.

7. Is-sagrament tal-{{2fill}} jagħmilna wlied Alla.

8. Alla jaqsam il-ħajja u l-imħabba tiegħu magħna permezz ta’ seba’ {{2fill}}.

Answer Options
Isqof
Magħmudija
Sagramenti
Morda
Ordni Sagri
Qrar
Żwieġ
Tqarbin

Related Lessons