THIS MONTH ONLY: FREE CURRICULUM BOOKS with your Annual CatholicBrain Subscription. Upgrade now Register Now

Adventure Catechism Lezzjoni 09 - X’inhu t-Talb?

Drag and drop the answers to the blanks in the question to play the game...

Avatar
Total Attempts : 0
Correct Answers : 0
Blanks Remaining : 0
Failed Attempts : 0
Fill In The Blanks

1. Alla mhux dejjem jagħtina dak li nitolbuh, għaliex hu jaf dak li hu l- {{2fill}} għalina.

2. Xi drabi nitolbu għalina nfusna, u drabi oħra nitolbu għall- {{2fill}}.

3. Meta nitolbu, jeħtieġ li jkollna attitudni ta’ {{2fill}}.

4. Fil-Bibbja, Ġesù jsejħilna {{2fill}} tiegħu.

5. It-talb jinkludi {{2fill}} ma’ Alla.

6. Meta nitolbu, ma nitkellmux biss; imma hemm bżonn li {{2fill}}.

Answer Options
oħrajn
ħbieb
nisimgħu
aħjar
umiltà
ħin

Related Programs